home - Acyonix

SK EN
IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg IMG_1442.JPG IMG_0509.JPG IMG_0990.jpg IMG_0937.jpg IMG_1543.JPG IMG_1549.JPG IMG_1584.JPG IMG_1607.JPG IMG_1565.JPG IMG_0519.JPG IMG_0979.jpg IMG_0947.jpg

Kontakt

 ACIONYX s.r.o.
 Dostojevského rad 5
 SK – 811 09 Bratislava

Uložiť peniaze premyslene do hodnoty, ktorá Vám zabezpečí istotu dobrej investície, stabilitu jej ceny a zároveň radosť z príjemného využitia vo forme komfortu a zdravého životného štýlu nie je ľahké. Náš práve dokončený projekt luxusných apartmánov v prostredí Vysokých Tatier túto možnosť spĺňa. Architektúra, vybavenie a kvalitatívne štandardy stavby, ako aj jedinečné podmienky lokality z hľadiska bývania a športovo relaxačných vyžití odlišuje tento projekt pozitívne od iných už zrealizovaných apartmánovch domov, a najmä od ďalších, z rôznych dôvodov nezrealizovaných projektov na Slovensku. Oboznámte sa s ním na ďalej uvedených stránkach a ešte lepšie - overte si tieto tvrdenia osobne návštevou na mieste.